2.12.07

το νόμισματο γνήσιο νόμισμα
έχει πάντα δύο όψεις.
γιατί αν είχε μόνο μία,
θα ήταν κάλπικο.
εμείς διαλέγουμε ποιά όψη του θα δούμε.
καμιά φορά όμως, διαλέγει και η τύχη
ποιά θα βλέπουμε κάθε φορά.

ο γνήσιος άνθρωπος
έχει πάντα κι αυτός δύο όψεις.
γιατί αν είχε μόνο μία,
θα ήταν κάλπικος.
εμείς επίσης διαλέγουμε ποιά όψη του θα δούμε.
καμιά φορά όμως,
διαλέγει η τύχη ή και ο ίδιος ο άνθρωπος
ποιά θα βλέπουμε κάθε φορά.

και τότε λέμε ότι αυτός είναι κάλπικος.


© copyright, μαρίνα ακλήρου