8.12.07

ισοπέδωση

..
παιχνίδι να γίνεται..
..διαφορετικό βέβαια για τον καθένα..

άλλοι παίζουν για να περάσει η ώρα τους
κι άλλοι παίζουν μόνο μια φορά..

άλλοι παίζουν με κανόνες
κι άλλοι παίζουν με την τελευταία τους ανάσα..

άλλοι παίζουν σκάκι
κι άλλοι το γρήγορο θάνατο στο πόκερ..

άλλοι παίζουν με νεροπίστολα
κι άλλοι τη ρώσικη ρουλέτα..

άλλοι παίζουν με το κορμί τους
κι άλλοι με την ψυχή τους..

άλλοι γράφουν για την πλάκα τους
κι άλλοι γράφουν τη Διαθήκη τους..

..παιχνίδι να γίνεται μωρέ..


© copyright, μαρίνα ακλήρου