11.12.08

το ανήλικο όνειροαυτό ήταν.
το Ανήλικο Όνειρο πέθανε.
κι ούτε μία προειδοποίηση.
(αλλά στον πόλεμο οι αιφνιδιασμοί έχουν αξία.
έτσι δεν είναι;)
χτυπήθηκε στην πιο αθώα του στιγμή.
πάνω στην αρχή τού φτερουγίσματός του.

η επιτυχία όμως δεν ήταν ο θάνατός του.
η επιτυχία ήταν ο μη ακαριαίος θάνατός του.
ότι πρόλαβε να δει τον εχθρό.
ότι πρόλαβε να ακούσει τις πόρνες σκέψεις-λέξεις του.
ότι πρόλαβε να ενηλικιωθεί.
και να απορεί.

ο τέλειος αιφνιδιασμός.
από την ίδια ομάδα διάσωσής του.
από την ίδια ομάδα που το βοήθησε να φτερουγίσει.

αποστολή εξετελέσθη.

συγχαρητήρια.


© copyright, μαρίνα ακλήρου